SASHIMI

Tuna (6 pieces) $8

Salmon (6 pieces) $8

Kimichi Tuna $7.50

Chiraschi $14

Assorted Sashimi (11 pieces) $15.50

Assorted Sashimi (20 pieces) $27.50